Vem är jag?


Jag är författare av lättlästa böcker, jag är läromedelsproducent och mamma till ett barn med en mängd olika funktionsnedsättningar. Sedan 2004 har jag jobbat med att ta fram läromedel, bland annat i alternativ och kompletterande kommunikation, för elever med särskilda behov. För att kunna göra det har jag gått utbildningar, gått på kurser och läst hyllmetrar av litteratur som handlar om hur man optimerar inlärningen. Jag har sedan länge insett att de läromedel jag tagit fram bara är en liten, liten del av det hela. Vi kan lägga hur mycket pengar som helst på läromedel, men om miljön runt omkring är kaos, om elever inte kan få studiero, om vi inte kan ge goda förutsättningar för att inlärningssituationen ska bli så bra som möjligt för individen, då är det troligt att vi ändå missar målet.
Min erfarenhet är att i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan fungerar detta för det mesta alldeles utmärkt. Man har oftast välutbildad och välmotiverad personal som genom många års erfarenhet och utbildning känner till mycket som står i den här boken. Man har också tillgång till kompetens via Specialpedagogiska skolmyndigheten som har samlat massor av kunskap och forskning om specialpedagogik och inlärning. Däremot saknas mycket av den
kunskapen på andra ställen i samhället. Anledningen är att till exempel personalen inom LSS oftast inte har en pedagogisk utbildning. Dels beror det på att man inte har ansett att pedagogiska verktyg är något som omsorgen ska syssla med. Men för den enskilde personen med funktionsnedsättningar är det av största vikt att man får samma kompetenta bemötande och tillgång till samma genomtänkta strukturer och strategier inom omsorgen som man får i skolan. Den enskilde personen med funktionsnedsättningar slutar inte lära sig när skolan är slut. Man fortsätter lära sig saker dagligen, hela livet ut. Ibland tar det lång tid, men det är fortfarande en pågående process. Därför är det viktigt att alla som finns runt personer med funktionsnedsättningar får ta del av kunskapen hur man skapar den bästa miljön för detta.


Mina sju nycklar har sitt ursprung i en väldigt omtyckt föreläsning som jag höll på Lärvux rikskonferens i Gävle hösten 2017.  Efter det har jag mött många inom skola, vård och omsorg med mina sju nycklar och får alltid ett fantastiskt gensvar. 

Jag är utgiven på Nypon förlag (4 titlar) och Vilja förlag (7 titlar) och LL-förlaget (3 titlar, snart 4. ) Mitt eget företag heter Bona Signum AB, där är resterande titlar utgivna som jag skrivit plus en mängd olika filmer och även appar som jag medverkar till på olika sätt. 

Vill du läsa mer om mig så rekommenderar jag boken Mitt annorlunda barn.  

Du kan också läsa mer på https://anngomer.se/