Hur skapar vi en lugn och trygg miljö för personer med funktionsvariationer där alla kan må bra?  


Föreläsningen "Sju nycklar till livslångt lärande" ger svar. 


Nu kan du köpa boken också!


Läraren Gordon Stokes skrev en bok som hette ”Without Stress Learning Can Be Easy” där han hävdade att 80% av alla inlärningssvårigheter är stressrelaterade. Tar man bort stressen skulle man alltså ta bort 80% av alla inlärningsproblem. Naturligtvis är detta en reflektion gjord på ett genomsnitt av normalbegåvade elever utan större funktionsvariationer, men jag skulle nog vilja hävda att kanske är siffran till och med ännu högre för personer med olika funktionsnedsättningar.


I den här föreläsningen presenterar jag sju nycklar för att nå fram till en riktigt välfungerande situation för både de som har en funktionsvariation av något slag men även för de som arbetar med dessa personer, både som pedagoger och som omsorgspersonal. För naturligtvis är det så att om barnen i förskolan, eleverna i skolan och brukarna i omsorgen mår bra och har en harmonisk tillvaro så kommer det att skapa en bättre arbetsmiljö för alla de som i sitt arbete möter dem.


De här sju nycklarna är i olika grad svåra att åstadkomma. Men att låta både personal, elever eller brukare fortsätta att inte må bra eller få relevant omsorg och bra bemötande är ändå alltid det absolut sämsta alternativet. Genom att lära, lyssna och sedan agera kan vi förbättra förutsättningarna för alla. Det ställs helt andra krav på personal inom omsorgen idag än det gjorde för bara 20 år sedan. Det måste vi möta med kompetensutveckling och att ge utrymme för personalen att utvecklas. Därför är det alltid av största vikt att kunskapen hamnar så högt upp i organisationen som möjligt. Endast då kommer det att bli möjligt att genomföra, eftersom det är där behoven ska prioriteras och budgetarna slås fast. 


De sju nycklarna kommer inte att kosta mer pengar. Det är nämligen precis tvärtom, man kommer att kunna spara pengar.  Idag står psykisk ohälsa för 50% av alla sjukskrivningar i vårt land och stress är den vanligaste orsaken till den typen av sjukskrivningar. Kvinnor sjukskriver sig mycket oftare för stress och psykisk ohälsa än män. Vi måste alltså arbeta betydligt mer med att få kvinnodominerade yrken till att bli arbetsplatser som är mer attraktiva och där man trivs med sitt arbete. Då får man sjuktalen att sjunka, personalomsättningen att minska vilket innebär att kunskapen stannar kvar i verksamheten. Det är precis så man ser till att fundamentet, alltså personalen, i verksamheten är välutbildad, motiverad och frisk. 


Per Carlbring, psykolog och professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet har i sin forskning kommit fram till följande:


Det är en bra investering att satsa på psykisk hälsa,
för varje krona man stoppar in får man flera kronor tillbaka.

 

Det är med andra ord en mycket bra affär att satsa på välmående. När verksamheten är i balans trivs personalen bättre, är mindre stressad och i mindre behov av långa kostsamma sjukskrivningar. Vad vi kommer att uppnå i slutändan är synergieffekt. När personalen får bättre redskap och kunskap kommer barnens, elevernas och brukarnas hälsa och inlärningsförmåga att öka. Det leder till att personalens arbetsmiljö blir bättre, vilket i sin tur gör personalens hälsa bättre. Det blir som ringar på vattnet där människorna i verksamheterna lyfter varandra.


Är du och din arbetsplats redo för förändring? Bra!
Då tycker jag att du ska kontakta mig.

Tel: 070-2537076
Epost: ann(at)bonasignum.se