Sömnbrist - ett mycket stort bekymmer.

Att inte sova tillräckligt mycket eller att få en dålig sömn med många störningsmoment är något som kan få vem som helst helt ur balans. Själv har jag upplevt ett par dagar nu med extremt dålig sömn på grund av att min dotter med en massa olika funktionsnedsättningar inte sovit på nätterna. Och det är bara att konstatera att det är inte TAL om att försöka jobba effektivt efter en sån natt. Jag är sur och grinig och hjärnan fungerar absolut inte optimalt. De flesta av er vet hur det känns, eller hur?

Om vi då funderar över hur många tonåringar har det som sover alldeles för lite under en period i livet då de egentligen behöver som mest sömn. Hur påverkar det skolresultaten? Väldigt mycket.

Personer med funktionsnedsättningar har ännu mer problem med sömnstörningar. Det kan bero på en mängd olika saker och det är inte alltid så lätt att bena ut precis vad det beror på. En faktor som ofta tas upp för att förebygga god sömn är till exempel fysisk aktivitet, vilket kanske är svårt och ibland helt omöjligt att åstadkomma för personer med rörelsehinder. En annan sak är att vi har receptorer i ögonen som reglerar vakenheten, vilket då kan ställa till det om man har en synnedsättning.

Vi förstår ju samtidigt att det påverkar förmågorna. Inte enbart hur vi presterar i skolan eller på jobbet utan vårt humör, vårt tålamodet, förmågan att behålla uppmärksamheten och att samarbeta. Det som kanske är svårt normalt sett kan bli snudd på helt omöjligt efter dålig nattsömn. Dessutom är risken för utmanande beteenden naturligtvis väldigt mycket större för en person som inte får tillräckligt med sömn.

Hur löser vi detta? Steg ett är förstås att försöka förstå vad problemen består av. Då kan vi eventuellt hitta ett sätt som hjälper till att lösa problemet.
Men om vi inte kan lösa det då? Då finns det bara en väg till att gå och det är att omgivningen måste vara beredda till att anpassa sig till personen med funktionsnedsättningar. Vi måste se individen och förstå vad som är rimligt att förvänta sig och sedan skapa förutsättningar för att inte hamna i besvärliga situationer.

Kanske måste vi ha flexibla tider i skolan eller på daglig verksamhet för att det ska fungera? Visst är det bättre att ha en piggare elev/brukare i skolan eller på sitt arbete under färre timmar som fungerar än en elev/brukare hela dagen som är totalt utmattad av sömnbrist?

Vi som lever och arbetar med personer som har funktionsvariationer måste alltid vara beredda att anpassa oss.
Varför? För att vi kan. Så enkelt är det.