Det där med kommunikation.

Att kunna kommunicera med sin omgivning är förstås en förutsättning för att vi ska kunna må bra och för att vi ska kunna uppnå någon form av självständighet i våra liv. Men det är inte alltid självklart att det fungerar utan hjälp. Väldigt många har språkstörningar av olika anledningar. Kommunikation kan ske på oerhört många sätt. Det viktigaste är att den faktiskt sker och att man anpassar kommunikationen efter den som har en språkstörning. Idag är det självklart för många att använda TAKK, GAKK eller annan AKK med personer som har svårigheter att kommunicera men kunskapen är tyvärr fortsatt väldigt låg på många ställen. Vi behöver utbilda och sprida kunskapen mycket mer. Den här bilden är så bra och tydlig, vi tackar DART i Göteborg (http://www.dart-gbg.org) för den! :)